dilluns, 30 de novembre de 2015

NI RESIDUS SANITARIS NI MACROABOCADOR

Al Ple de novembre es va presentar una moció sobre el tema de la Planta de residus sanitaris (ja presentada per Compromís i aprovada el Ple anterior) i sobre el tema del macroabocador que volen situar al nostre terme municipal.
En aquest segon punt, el del macroabocador, cal recordar que el nostre alcalde és, des de fa un mes, president del Consorci de Residus Ribera-Valldigna. Aquest organisme era presidit per José Ribera Añó, en l'anterior legislatura, i va aprovar la construcció d'una nova Planta de Residus, una de voluminosos i un macroabocador al terme de Guadassuar. La Planta ja està en obres i el macroabocador està en la tramitació per aconseguir les llicències i garanties que exigeix la llei.
La posició del grup municipal de Compromís de Guadassuar és la mateixa de sempre: no volem eixes construccions pel perill potencial que poden presentar per a la nostra població, cultius, aigua de reg, etc.
Al Ple celebrat el 26 de novembre es van debatre les dos mocions. A la primera (residus sanitaris) vam votar positivament, després que en la comissió informativa advertírem que hi havia dos punts que demanaven coses que ja no tenien sentit i es van llevar.
En el segon cas, la del macroabocador, considerant que l'alcalde és el president del nou Consorci de Residus, va manifestar que volia explicar el sentit del seu vot personal, que reproduïm literalment:
 La meua intenció és abstindrem, per congruència amb els fets, atenent a la meua posició com a president del Consorci Ribera Valldigna davant la darrera assemblea celebrada per aquest. Passe a explicar-vos com va anar:
Bàsicament, aquesta proposta és la mateixa que va ser presentada pels ajuntaments de l’Alcúdia, Benimodo i Massalavés en la citada assemblea, va ser exposada pel representant de l’ajuntament de l’Alcúdia al Consorci, donant-li lectura i explicant la seua postura.
A continuació, van  ser explicats de manera oberta com no s’havia fet mai per part de l’anterior període del Consorci (amb majoria absoluta del PP i presidit per José Ribera).
Van tindre torn de paraula tots aquells representants que ho sol·licitaren donant la seua opinió al debat que es va establir, tens,  però aclaridor. Donant-se a conéixer que, malgrat les al·legacions de la proposta, la majoria de les quals l’ajuntament de l’Alcúdia ja havia presentat en el període públic legal i rebatudes per jutges, recolzats per informes de l’IGME (Institut Geològic i Miner d’Espanya), tot el procés s’havia portat en la més estricta legalitat i la sensació d’ocultisme venia donada per la manera avassalladora i prepotent del PP de portar aquest assumpte.  
Aquesta proposta s’havia plantejat a l’ordre del dia com “Estudi i debat” i així es va portar a terme.
En acabar, El representat de l’Alcúdia va demanar que es votara.
Com a President, vaig intervindre per indicar que no s’havia inclòs aquest punt en eixe sentit i per tant no es podia votar. A més a més, perquè mancava molta informació als presents, donat que la majoria eren nous representants després dels canvis en les darreres eleccions. També intuïa que, com que aquesta situació prové d’un procés legal de licitació, si preníem una decisió en contra que poguera anul·lar-lo, podríem incórrer en algun tipus de falta que afovorira  una possible demanda i/o una indemnització a la empresa concessionària.
Tampoc era necessari, creia i crec, que a la primera Junta de Govern (així s’anomena aquesta assemblea al Consorci) convocada després de la constitució es plantejara aquesta qüestió, ja que ens manca el preceptiu i vinculant informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pronunciant-se sobre aquest assumpte. Si la CHX diguera que no, s’hauria acabat aquesta via.
Així doncs, es va prendre la decisió de contractar una assessoria jurídica per aclarir les responsabilitats en què ens veuríem involucrats com a Consorci, i valorar quants diners ens podria costar aquesta decisió, per la possible indemnització que exigiria l’empresa adjudicatària.
 A continuació va prendre la paraula el portaveu de Compromís Joan V. Puchol, que va explicar que si la moció demanara el mateix que Compromís va demanar en la de residus sanitaris no tindrien cap problema d'aprovar-la. Però la moció demanava que el Consorci es pronunciara en contra del macroabocador. Com ja havia explicat l'alcalde de Guadassuar el tema ja s'havia tractat i debatut el 3 de novembre al Ple del Consorci, i la moció era del 8 de novembre, mostrant el seu desconeixement sobre l’estat de la qüestió. En segon lloc demanava que la Conselleria no aprove la ubicació del macroabocador en el terme de Guadassuar. En els dos punts, com ja havia dit l'alcalde i president del Consorci, encara que no ens agrade, el tema està en tramitació i mentrestant no podem dir que no sense incórrer en responsabilitat o fins i tot en delicte, ja que ni els informes tècnics ni jurídics que hi ha en l'actualitat poden fonamentar eixa decisió. Una cosa és pronunciar-se políticament i una altra denegar un permís perquè sí, cosa que li pot costar una indemnització milionària que pagaríem tots. La secretària de l'Ajuntament de Guadassuar corroborà en la comissió informativa esta possibilitat si s'aprovava la moció en els termes plantejats. Però es mantingué la moció sense canviar-la.
Per eixe motiu Compromís ens vam abstenir, ja que estem en contra del macroabocador, però no estem a favor de les propostes concretes de la moció. Per responsabilitat.
Cal dir que la trajectòria del Grup de Compromís per Guadassuar en aquests temes és innegable: formem part de la Plataforma contra el Macroabocador i assistim regularment a les seues reunions, cosa que no poden dir altres grups polítics de Guadassuar, que no formen part ni han assistit a reunions ni col·laborat amb el seu treball.
El 28 d'octubre vam presentar al·legacions a la Conselleria  contra l'Autorització Ambiental Integrada presentada per l'empresa dels residus sanitaris . Hi ha algun grup polític de Guadassuar que haja presentat al·legacions allà on realment importa, o siga on es pren la decisió?
Hem presentat al·legacions a Conselleria contra el macroabocador el 2013, el 2014 fórem els únics en recórrer la decisió de separar els projectes (macroabocador i Planta) i una altra el 2014 contra el macroabocador. Algunes de les nostres al·legacions han estat acceptades per la Conselleria.
Aprovar el macroabocador o la Planta de Residus Sanitaris no depén d'una moció que es presente a l'Ajuntament, sinó del treball constant any rere any. Poden dir altres el mateix?
Que no vos conten milongues.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada