dissabte, 6 de febrer de 2016

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR AL CONVENI DE LA GENERALITAT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICAJOAN V. PUCHOL PÉREZ, regidor i portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS, atenent el que disposen els articles 97 i 91.4 del ROFJ (RD 2568/1986), presenten al Ple de l’Ajuntament la moció següent:

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR AL CONVENI DE LA GENERALITAT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La pobresa energètica es defineix com l’incapacitat d’una unitat familiar o de convivència per poder assumir el pagament de les despeses d’energia per a les seues necessitats bàsiques. Aquestes necessitats bàsiques són per exemple disposar de calefacció i aigua calenta per ús sanitari o poder cuinar els aliments.
Per a què un habitatge reunisca les condicions climàtiques recomanades per a la salut la temperatura a l’hivern hi ha d’oscil·lar dels 18º al 20º als mesos més gelats i no superar els 25º a l’època més càlida. La pobresa energètica ve determinada principalment per dos factors. Per una banda, la baixa eficiència energètica de l’edificació que és dóna principalment amb els edificis més econòmics construïts amb aïllaments insuficients i que incrementa notablement la quantitat d’energia requerida per climatitzar-los. Per altra banda l’alt cost de l’energia sumada a la manca d’ingressos necessaris de les llars que pateixen la pobresa energètica, dona com a resultat que les famílies no puguen fer front a les necessitats més bàsiques. Aquests factors conjugats, provoquen que els habitants patisquen riscos per la salut innecessaris fins a l’extrem d’augmentar el risc de mortalitat de la gent més gran.
Per a pal·liar aquestes situacions el Govern valencià destina 3,7 milions d'euros per evitar els talls de subministrament d'electricitat, aigua i gas a les famílies més vulnerables econòmicament, una mesura que pot beneficiar unes 50.000 famílies, el que suposa al voltant de 150.000 o 200.000 persones .
El president del Consell, Ximo Puig, acompanyat de la vicepresidenta, Mònica Oltra, i la consellera d'Habitatge, María Josep Catalá, han signat al Palau de la Generalitat convenis amb representants d'Iberdrola, Endesa i Gas Natural Fenosa per evitar la supressió del subministrament elèctric als més vulnerables.
La mesura va destinada a famílies o unitats de convivència amb ingressos inferiors a 11.182 euros anuals, hi ha famílies amb persones amb discapacitat gran dependència amb ingressos de 14.910 euros anuals.
Els ajuntaments de la Comunitat es podran adherir des del 15 de desembre a l'acord mitjançant correu electrònic, després d’això els serveis socials municipals comunicaran a les empreses subministradores els casos que reuneixen els requisits, perquè no els tallen el servei mentre es gestiona l'ajut econòmic
Per totes aquestes qüestions es proposa al Ple de l’Ajuntament de Guadassuar els següents

ACORDS
1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Guadassuar a l'acord signat per la Generalitat Valenciana per a pal·liar la pobresa energètica dels nostres veïns i veïnes en risc.
2.- Que els serveis socials de l’Ajuntament de Guadassuar comuniquen a les empreses subministradores les unitats familiars o de convivència que reuneixen els requisits per a evitar que es tallen el subministre mentre es gestiona l’ajut econòmic
Guadassuar, a 14 de desembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada