dimecres, 29 d’abril de 2015

PROGRAMA PARTICIPATIU DE GOVERN DE COMPROMÍS PER GUADASSUAR

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL GUADASSUAR 2015
COALICIÓ COMPROMÍS PER GUADASSUAR

PRESENTACIÓ

Pretenem un estil de govern participatiu. Com a primer pas en eixa direcció, ací oferim al poble en general un esquema, un "esquelet" del nostre PROGRAMA DE GOVERN, per tal de demanar-vos que l' "ompliu" amb totes aquelles aportacions del que penseu que s'ha de fer des de l'Ajuntament.
Feu-nos arribar el vostre punt de vista sobre els apartats que considereu d'interés, o podeu també proposar altres apartats nous. Envia les teues propostes a guadassuar@compromis.net.
El nostre programa, que vol ser el vostre, està esperant que el milloreu. Animeu-vos, que el poble és de totes i tots !

01.- ECONOMIA

OBJECTIU GENERAL: Promoure l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball, racionalitzar les despeses i reduir el deute.

01.01.- ECONOMIA, GENERAL

01.01.01.- ELS ELEMENTS DIFERENCIALS I CARACTERÍSTICS COM A MOTOR GENERADOR DE RIQUESA

01.01.02.- TREBALL I OCUPACIÓ

01.01.03.- IMPOSTOS I FISCALITAT EN GENERAL

01.01.04.- SOBRE ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

01.01.05.- SOBRE L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, QUE JA FUNCIONA (I MOLT BÉ) EN ELS AJUNTAMENTS ON GOVERNEM

01.01.06.- RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS PÚBLIC

01.01.07.- ESTALVI ENERGÈTIC

01.01.08.- REDUCCIÓ DEL DEUTE

01.01.09.- POLÍTICA DE COMPRES

01.02.- INDÚSTRIA

01.02.01.- NOVES INDÚSTRIES

01.02.02.- CATÀLEG D'ACTIVITATS EN FUNCIONAMENT I MESURES PER A PROTEGIR-LES I INCENTIVAR-LES

01.02.03.- TRACTAMENT DE RESIDUS

01.02.04.- VIVER D'EMPRESES

01.03.- AGRICULTURA

01.03.01.- CONSELL LOCAL AGRARI

01.03.02.- COOPERATIVISME

01.03.03.- MANTENIMENT DE VIALS I INFRAESTRUCTURES RURALS

01.03.04.- INICIATIVES ACTUALS: TERRA PER A QUI LA VOL TREBALLAR. PRODUCCIONS ESPECIALS. SISTEMES DE CONREU ESPECIALS

01.03.05.- SEGURETAT I RESPECTE PER LA PROPIETAT EN L'HORTA

01.03.06.- EL CAMP COM A SENYAL D'IDENTITAT DEL NOSTRE POBLE. REIVINDICAR I PRESTIGIAR LA FIGURA DEL LLAURADOR. TREBALLAR PER FER POSSIBLE VIURE DEL CAMP.

01.04.- COMERÇ LOCAL

01.05.- LOCALS D'OCI, BARS I RESTAURANTS

01.05.- SERVEIS I ALTRES, CULTURA, FIRES

01.06.- ALTRES OFERTES DE SERVEIS AL MUNICIPI

01.06.01.- AIGUA POTABLE

01.06.02.- ENLLUMENAT PÚBLIC

01.07.- MANCOMUNITATS

02.- URBANISME

OBJECTIU GENERAL: Planificar a llarg termini, consensuar amb la població, fer un poble còmode d'habitar i sostenible.

02.01.- URBANISME PARTICIPATIU

02.02.- CARRIL BICI, CARRIL PASSEIG (RUTA DEL COLESTEROL)

02.03.- ESTUDI A LLARG TERMINI

02.03.01.- LA CIUTAT QUE VOLEM, I LA QUE ÉS POSSIBLE

02.03.02.- ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA DELS PGOU

02.03.03.- RE-DIMENSIONAMENT DE LES PREVISIONS DE ZONES INDUSTRIALS

02.04.- ACCESSOS AL POBLE. ESTÈTICA I SENYALÈTICA

02.05.- ABOCADOR SELECTIU DE RESIDUS DOMÈSTICS (ECOPARC). CONTENIDORS A L'HORTA

02.06.- TRÀNSIT. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE SENYALS. REORDENACIÓ

02.07.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS

02.08.- CATALOGACIÓ PATRIMONIAL ARQUITECTÒNICA

02.09.- APROFITAMENT DE TOTS ELS ESPAIS PÚBLICS

03.- CULTURA I EDUCACIÓ

OBJECTIU GENERAL: Cultura a l'alcanç de tots, manteniment de les tradicions culturals, Educació pública, gratuïta i de qualitat. Consideració de la importància de la vessant econòmica de les activitats culturals.

03.01.- CULTURA, GENERAL

03.01.01.- APOSTA PER LA CULTURA, TAMBÉ PEL SEU PES ECONÒMIC

03.01.02.- APOSTA PER LA NOSTRA LLENGUA

03.02.- EDUCACIÓ, GENERAL

03.02.01.- AJUDES A FAMÍLIES SENSE RECURSOS

03.02.02.- RELACIONS AMB LES AMPES

03.02.03.- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

03.02.04.- MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS

03.02.- BIBLIOTECA, EXPOSICIONS, CONCURSOS I PREMIS. PUBLICACIONS

03.03.- PROGRAMACIÓ

03.04.- MÚSICA
03.05.- ESPORTS

03.05.01.- PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

03.06.- PATRIMONI MATERIAL

03.07.- PATRIMONI INMATERIAL

03.08.- FESTES

03.08.01.- PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

03.08.02.- NEGOCIAR ESPÒNSORS

04.- MEDI AMBIENT

OBJECTIU GENERAL: Conservació del medi com a millora de la qualitat de vida de les persones. Deixar als nostres fills un món viu, del que també forma part Guadassuar.

05.- SEGURETAT CIUTADANA I VIAL

OBJECTIU GENERAL: Volem viure tranquils.

06.- REGIDORIA D'IGUALTAT

OBJECTIU GENERAL: Tots tenim els mateixos drets i obligacions, sense importar sexe ni orientació sexual, raça ni color, religió ni procedència.

06.01.- IGUALTAT DE GÈNERE, CONTRA LA DISCRIMINACIÓ PER RAONS DE SEXE I/O ORIENTACIÓ SEXUAL

06.02.- ATENCIÓ ALS IMMIGRANTS INTEGRATS

07.- SANITAT

OBJECTIU GENERAL: Assistència sanitària universal i pública, la salut de les persones com a prioritat.

07.01.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

07.02.- QUALITAT DE L'AIGUA

07.02.- ÚS DE PRODUCTES QUÍMICS EN ESPAIS PÚBLICS, PROTECCIÓ DE PERSONES MÉS SENSIBLES (XIQUETS I MAJORS) PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS

08.- JOVENTUT

OBJECTIU GENERAL: Facilitar l'obtenció de eixides de futur. I també les activitats de temps lliure sanes i constructives.

09.- BENESTAR SOCIAL

OBJECTIU GENERAL: Recuperació de l'Estat del Benestar que ens ha sigut desfet per l'actual govern.

00.- DEMOCRÀCIA

OBJECTIU GENERAL: Remuntar el dèficit democràtic que patim, aprendre a fer les coses entre tots i per a tots. Evitar els abusos de poder.

00.01.- UNA APOSTA VALENTA: MODIFICAR LES ESTRUCTURES I LES INÈRCIES PER FER MÉS DIFÍCIL EL FRAU I LA CORRUPCIÓ. CANVIEM LES REGLES DEL JOC PER UNES MÉS JUSTES

00.02.- TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ, INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

00.03.- ASSOCIACIONISME LOCAL. FOMENT

00.04.- LA RECERCA DEL CONSENS

00.05.- BIM MÉS ECONÒMIC, MÉS PARTICIPATIU I MÉS REAL

00.06.- PUBLICACIÓ DE LES SESSIONS MUNICIPALS, ELS ACORDS I LES DECISIONS

00.07.- ELS NOSTRES POSICIONAMENTS

00.07.01.- PRIMER, LES PERSONES

00.07.01.01.- DESNONAMENTS
00.07.01.02.- NO AFAVORIR BANCS I GRANS CORPORACIONS ECONÒMIQUES EN CONTRA DELS DRETS DE LES PERSONES

00.07.01.- SOLIDARITAT INTERNACIONAL

00.07.03.- ECOLOGIA, ESCALFAMENT GLOBAL, SALUT DEL PLANETA

00.07.04.- NI RACISME, NI XENOFÒBIA, NI HOMOFÒBIA

00.07.05.- CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL

00.07.06.- FRÀKING

00.07.07.- TERRITORI

00.07.07.- TRADICIONS

00.00.- LA CULTURA DE LA DEMOCRÀCIA, UN LLARG CAMÍ PER RECÓRRER. ENTRE TOTES I TOTS

I totes aquelles coses que ací no s'hagen contemplat però, que reclamades per la ciutadania i dins de la legalitat, servisquen per a millorar la vida i la convivència als veïns de la Vila de Guadassuar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada