dijous, 24 de desembre de 2015

ELECCIONS GENERALS 2015

Els resultats de les eleccions generals de 2015 han estat de nou molt positius per a Compromís, en aconseguir nou diputats al Congrés dels Diputats que portaran la veu dels valencians i valencianes a Madrid, formant grup parlamentari propi. D'aquesta manera, serem més visibles i respectats a Espanya, i tindrem més força per demanar el que necessitem: un finançament just.
Per això en primer lloc volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat per fer-ho possible.

I ara passem a fer un estudi comparatiu dels resultats de Guadassuar en aquestes eleccions generals:

Finalment, una gràfica per vore la tendència de cada partit local:
dilluns, 30 de novembre de 2015

NI RESIDUS SANITARIS NI MACROABOCADOR

Al Ple de novembre es va presentar una moció sobre el tema de la Planta de residus sanitaris (ja presentada per Compromís i aprovada el Ple anterior) i sobre el tema del macroabocador que volen situar al nostre terme municipal.
En aquest segon punt, el del macroabocador, cal recordar que el nostre alcalde és, des de fa un mes, president del Consorci de Residus Ribera-Valldigna. Aquest organisme era presidit per José Ribera Añó, en l'anterior legislatura, i va aprovar la construcció d'una nova Planta de Residus, una de voluminosos i un macroabocador al terme de Guadassuar. La Planta ja està en obres i el macroabocador està en la tramitació per aconseguir les llicències i garanties que exigeix la llei.
La posició del grup municipal de Compromís de Guadassuar és la mateixa de sempre: no volem eixes construccions pel perill potencial que poden presentar per a la nostra població, cultius, aigua de reg, etc.
Al Ple celebrat el 26 de novembre es van debatre les dos mocions. A la primera (residus sanitaris) vam votar positivament, després que en la comissió informativa advertírem que hi havia dos punts que demanaven coses que ja no tenien sentit i es van llevar.
En el segon cas, la del macroabocador, considerant que l'alcalde és el president del nou Consorci de Residus, va manifestar que volia explicar el sentit del seu vot personal, que reproduïm literalment:
 La meua intenció és abstindrem, per congruència amb els fets, atenent a la meua posició com a president del Consorci Ribera Valldigna davant la darrera assemblea celebrada per aquest. Passe a explicar-vos com va anar:
Bàsicament, aquesta proposta és la mateixa que va ser presentada pels ajuntaments de l’Alcúdia, Benimodo i Massalavés en la citada assemblea, va ser exposada pel representant de l’ajuntament de l’Alcúdia al Consorci, donant-li lectura i explicant la seua postura.
A continuació, van  ser explicats de manera oberta com no s’havia fet mai per part de l’anterior període del Consorci (amb majoria absoluta del PP i presidit per José Ribera).
Van tindre torn de paraula tots aquells representants que ho sol·licitaren donant la seua opinió al debat que es va establir, tens,  però aclaridor. Donant-se a conéixer que, malgrat les al·legacions de la proposta, la majoria de les quals l’ajuntament de l’Alcúdia ja havia presentat en el període públic legal i rebatudes per jutges, recolzats per informes de l’IGME (Institut Geològic i Miner d’Espanya), tot el procés s’havia portat en la més estricta legalitat i la sensació d’ocultisme venia donada per la manera avassalladora i prepotent del PP de portar aquest assumpte.  
Aquesta proposta s’havia plantejat a l’ordre del dia com “Estudi i debat” i així es va portar a terme.
En acabar, El representat de l’Alcúdia va demanar que es votara.
Com a President, vaig intervindre per indicar que no s’havia inclòs aquest punt en eixe sentit i per tant no es podia votar. A més a més, perquè mancava molta informació als presents, donat que la majoria eren nous representants després dels canvis en les darreres eleccions. També intuïa que, com que aquesta situació prové d’un procés legal de licitació, si preníem una decisió en contra que poguera anul·lar-lo, podríem incórrer en algun tipus de falta que afovorira  una possible demanda i/o una indemnització a la empresa concessionària.
Tampoc era necessari, creia i crec, que a la primera Junta de Govern (així s’anomena aquesta assemblea al Consorci) convocada després de la constitució es plantejara aquesta qüestió, ja que ens manca el preceptiu i vinculant informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pronunciant-se sobre aquest assumpte. Si la CHX diguera que no, s’hauria acabat aquesta via.
Així doncs, es va prendre la decisió de contractar una assessoria jurídica per aclarir les responsabilitats en què ens veuríem involucrats com a Consorci, i valorar quants diners ens podria costar aquesta decisió, per la possible indemnització que exigiria l’empresa adjudicatària.
 A continuació va prendre la paraula el portaveu de Compromís Joan V. Puchol, que va explicar que si la moció demanara el mateix que Compromís va demanar en la de residus sanitaris no tindrien cap problema d'aprovar-la. Però la moció demanava que el Consorci es pronunciara en contra del macroabocador. Com ja havia explicat l'alcalde de Guadassuar el tema ja s'havia tractat i debatut el 3 de novembre al Ple del Consorci, i la moció era del 8 de novembre, mostrant el seu desconeixement sobre l’estat de la qüestió. En segon lloc demanava que la Conselleria no aprove la ubicació del macroabocador en el terme de Guadassuar. En els dos punts, com ja havia dit l'alcalde i president del Consorci, encara que no ens agrade, el tema està en tramitació i mentrestant no podem dir que no sense incórrer en responsabilitat o fins i tot en delicte, ja que ni els informes tècnics ni jurídics que hi ha en l'actualitat poden fonamentar eixa decisió. Una cosa és pronunciar-se políticament i una altra denegar un permís perquè sí, cosa que li pot costar una indemnització milionària que pagaríem tots. La secretària de l'Ajuntament de Guadassuar corroborà en la comissió informativa esta possibilitat si s'aprovava la moció en els termes plantejats. Però es mantingué la moció sense canviar-la.
Per eixe motiu Compromís ens vam abstenir, ja que estem en contra del macroabocador, però no estem a favor de les propostes concretes de la moció. Per responsabilitat.
Cal dir que la trajectòria del Grup de Compromís per Guadassuar en aquests temes és innegable: formem part de la Plataforma contra el Macroabocador i assistim regularment a les seues reunions, cosa que no poden dir altres grups polítics de Guadassuar, que no formen part ni han assistit a reunions ni col·laborat amb el seu treball.
El 28 d'octubre vam presentar al·legacions a la Conselleria  contra l'Autorització Ambiental Integrada presentada per l'empresa dels residus sanitaris . Hi ha algun grup polític de Guadassuar que haja presentat al·legacions allà on realment importa, o siga on es pren la decisió?
Hem presentat al·legacions a Conselleria contra el macroabocador el 2013, el 2014 fórem els únics en recórrer la decisió de separar els projectes (macroabocador i Planta) i una altra el 2014 contra el macroabocador. Algunes de les nostres al·legacions han estat acceptades per la Conselleria.
Aprovar el macroabocador o la Planta de Residus Sanitaris no depén d'una moció que es presente a l'Ajuntament, sinó del treball constant any rere any. Poden dir altres el mateix?
Que no vos conten milongues.dissabte, 31 d’octubre de 2015

MOCIÓ SOBRLE LA PLANTA DE RESIDUS BIOSANITARIS


A més de la moció, presentada per registre a l'Ajuntament de Guadassuar, el Grup Municipal de Compromís per Guadassuar hem presentat el dia 29 d'octubre al·legacions a l'Autorització Ambiental Integrada de la Planta de Residus Biosanitaris, que conté els principals arguments jurídics per oposar-nos a la instal·lació d'aquesta planta al nostre terme municipal.

diumenge, 26 de juliol de 2015

CORRECCIÓ DE LA COMPARATIVA DEL QUE COBREN ELS REGIDORS I ALCALDE ACTUALS

En l'article anterior vam fer una comparativa entre el que li costava al poble els sistema de percepcions econòmiques del PP i el que Compromís havia proposat. En posar el jornal que cobrava  l'alcalde del PP no vam tindre en compte la Seguretat Social, i a més ho havíem dividit per 14 pagues, però per a esta comparativa cal dividir-ho en 12 mensualitats per saber el que li costava mensualment al poble el jornal de l'alcalde.
En adonar-nos de l'error, posem ací la comparativa corregida, que encara és més beneficiosa i econòmica per al poble, amb un estalvi major del que vam calcular en un primer lloc.Jornal alcaldia del PP: 39.121,92+11.736,58 (seguretat social) = 50.858,5 euros anuals, que són 4.238,2 euros al mes.
COMPARATIVA CORREGIDA
 
Situació actual: 1 CI

Situació proposada
1 CI: 441 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total: 1.701 euros + 4.238,2 € jornal alcalde = 5.939,2
1 CI: 180 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.070 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 3.869 €)

Situació actual: 2CI

Situació proposada
2 CI: 882 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total:  2.142 euros +4.238,2  € jornal alcalde = 6.380,2
2 CI: 360 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.250 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 4.130 €)

Situació actual: 3CI

Situació proposada
3 CI: 1323 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total:  2.583 euros + 4.238,2  € jornal alcalde= 6.821,2
3 CI: 540 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.430 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 4.391,2 €)

dimarts, 30 de juny de 2015

EL QUE COBRARAN ELS REGIDORS I ALCALDE DE GUADASSUARConsiderem que el més raonable és vincular la percepció econòmica al treball dels regidors/es.

La proposta que hem fet és que es pague a tots els regidors una base de 3 hores per cada reunió (Comissió Informativa i Ple): Una per l’acte en si, una altra per la lectura i estudi de la documentació i una altra per la preparació d’esmenes i propostes. En total 3 hores, a 15 euros són 45 euros. EL PP pagava 63 euros per cada comissió, sense saber per què.

Proposem reduir la Comissió Informativa (CI) a un regidor per cada partit (a més de l’alcalde, membre nat), per ser més àgil i perquè permet que cada regidor/a s’especialitze millor en la seua àrea de treball. Ara hi ha 4 membres, amb el PP hi havia 8 membres.

Proposem que la Junta de Govern (JG) tinga 4 membres més l’alcalde, com marca la legislació, i que es cobren 22,5 euros (1,5 hores) per cada un. Amb el PP cobraven 63 euros.

Proposem que cada regidor amb delegació (regidoria) cobre en compensació per les hores que dedica a les diverses gestions de la seua regidoria. Per una mitjana de 2 hores setmanals (mínim)  són 8 hores al mes,  a 15 euros l’hora, la qual cosa suposa 120 euros mensuals. La JUNTA DE REGIDORS es reuneix un mínim d’una volta al mes, i solament cobra una volta, encara que es reunisca més vegades. Els objectius de la reunió són: donar compte del treball realitzat, planificar el treball mensual, resolució de conflictes. Es reunirà la primera setmana de cada mes, a determinar dia i hora, d’acord amb la millor conveniència horària dels membres i del seu horari laboral. Aquesta percepció no existia amb el PP, ja que el que cobraven depenia d'assistències a comissions informatives, encara que no eren de la seua àrea, cosa que no tenia molt se sentit. És més raonable cobrar pel treball.


SITUACIÓ ANTERIOR (MENSUAL)

1 Comissió Informativa: 7 regidors x 63 euros= 441 euros
1 Ple: 12 regidors (alcalde a part) x 63 euros: 756 euros
2 Junta de Govern 4 regidors (alcalde a part) x 63 euros: 504 euros
Alcaldia: jornal de 39.121,92 euros anuals, 2.794 euros x 14 pagues.

SITUACIÓ ACTUAL
1 Comissió Informativa: 3 regidors + alcalde x 45 euros: 180 euros     (estalvi 261 euros)
1 Ple: 12 regidors + alcalde x 45 euros: 585 euros   (estalvi 171 euros més jornal de l’alcalde)
2 Junta de Govern: 4 regidors + alcalde): 225 euros (estalvi  279 euros més jornal de l’alcalde)
1 Junta Regidors amb delegació: 8 regidors +alcalde x 120: 1080 euros (nou concepte)
Alcaldia: no cobra jornal, cobra com la resta de regidors.

 COMPARATIVA: QUÈ LI COSTA AL POBLE MENSUALMENT ELS REGIDORS?
 
Situació anterior: 1 Comissió Informativa

Situació actual
1 CI: 441 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total: 1.701 euros +2794 € jornal alcalde = 4.495
1 CI: 180 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.070 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 2.425 €)

Situació anterior: 2 Comissions Informatives

Situació actual
2 CI: 882 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total:  2.142 euros +2794 € jornal alcalde = 4.936
2 CI: 360 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.250 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 2.682 €)

Situació anterior: 3Comissions Informatives

Situació actual
3 CI: 1323 euros
1 Ple: 756 euros
2 JG: 504 euros

Total:  2.583 euros + 2794 € jornal alcalde= 5.397
3 CI: 540 euros
1 Ple: 585 euros
2 JG: 225 euros
1 JR 1080€
Total: 2.430 euros (inclòs jornal alcalde)
(estalvi 2.947 €)

 Conclusions:
-L'alcalde cobra per assistències, com la resta de regidors, no cobra cap jornal, com va prometre en la campanya electoral.
-Els regidors cobren pel treball i el poble estalvia diners.

dilluns, 22 de juny de 2015

DISCURS D'INVESTIDURA DE l'ALCALDE DE GUADASSUARGràcies Sra. Secretària, gràcies senyors Regidors de la Mesa.

En nom de tota la nova Corporació Municipal vull agrair a tot el poble de Guadassuar la seua voluntat expressada en les eleccions del passat 24 de maig, per la qual ens trobem tots ací hui. Per això, la VARA o BASTÓ que ara se m’atorga com a símbol d’autoritat, vull que siga propietat del poble i no signe de privilegi, per tant, serem al servei d’aquest poble (faig entrega simbòlica del Bastó al poble dipositant-la sobre la taula de plenaris).

Gràcies a Compromís per Guadassuar i als Socialistes de Guadassuar que amb el seu acord propicien un Govern estable per a aquesta legislatura, iniciant, de bon començament, la materialització de la promesa expressada d’un canvi necessari, i mostrant que tractem d’arribar al màxim consens pel diàleg amb les forces polítiques que estiguen disposades a col·laborar.

Per no personalitzar l’acte, donaré, en nom de tots el nous Regidors, les gràcies a les nostres famílies per haver-nos donat suport i coratge en la nostra decisió de presentar-nos per a aquesta tasca, que si bé ens portarà moments de joia com hui, de segur també ens mostrarà la seua vessant agredolça. També recordar a les persones estimades que haguérem volgut que compartiren aquests moments i no estan amb nosaltres.

La nostra declaració d’intencions és la de dir sempre la veritat i tindre trellat (paraula molt de Guadassuar), transparència total i participació ciutadana, consens... Però açò no és un míting.

Fa molts anys, a finals dels setanta, a casa d’un molt bon amic, a una boqueta de nit plujosa, vaig llegir un poema que em va somoure, que em va omplir d’anhel i d’esperança, que es va convertir en desig i somni d’adolescent i quasi sense adonar-me’n ha anat acompanyant-me al llarg dels anys.

Veges perquè, ara tant de temps després es fa present o així ho veig jo. Vull fer-lo extensiu als meus companys Regidors que es poden veure reflectits, i a tots vostés perquè puguen entendre com ens sentim hui.

Escrit per Vicent Andrés Estellés el 1958 i no publicat fins el 1971, podria tindre algun puntet anacrònic però vigència total:

“Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t'han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules,
sinó l'home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.
Deixaràs de comptar les síl·labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant
entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.
No tot serà, però, silenci.
Car dirà la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d'antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser
se'n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s'és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.”

Vicent Andrés Estellés. Llibre de Meravelles, 1971.

diumenge, 14 de juny de 2015

EL NOU GOVERN DE GUADASSUAR 2015-2019

Fruit de l'acord entre COMPROMÍS per Guadassuar i el PSOE de Guadassuar ací teniu la foto de les persones que tornaran el somriure a les persones.

I ací teniu el document que certifica l'acord que donarà estabilitat al govern:
dijous, 11 de juny de 2015

COMPARATIVA DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS 2015
COMPARATIVA RESULTATS ELECCIONS LOCALS


LOCALS 2011
LOCALS 2015
DIFERÈNCIA
COMPROMÍS
437
1500
+1063
PP
1906
1030
-876
PSOE
851
830
-21
EU
430
199
-231
COMPARATIVA RESULTATS ELECCIONS AUTONÒMIQUES


 2011
2015
DIFERÈNCIA
COMPROMÍS
406
1174
+768
PP
1956
1068
-888
PSOE
907
757
-150
EU
263
137
-126

 Com es pot comprovar, COMPROMÍS és l'únic partit que ha guanyat vots, tant en les eleccions municipals com a les autonòmiques. Amb el treball de tots estos anys ens hem guanyat el respecte i la simpatia d'una gran part del nostre poble, sent el grup polític que ha fet possible el canvi polític tan desitjat durant tants anys. 
 Moltes gràcies.

dijous, 21 de maig de 2015

DISCURS DE SALVADOR MONTAÑANA A L'ACTE CENTRAL DE CAMPANYA DE COMPROMÍS PER GUADASSUAR
Bona vesprada, a totes i tots. No és la primera vegada que parle en públic, però sí que ho és per demanar; per demanar el vostre vot a les Eleccions del dia 24. I si alguna volta havia aconseguit no estar nerviós (poques), hui és impossible. Si vostés vegeren el que jo estic contemplant en aquests moments ho entendrien perfectament.

He preguntat als amics: Com faig el discurs?

Sabeu què m’han dit?: Sigues tu mateix. Tan fàcil.

Tan fàcil de dir-li-ho a l’altre. Tan difícil a l’hora d’explicar el que vols per a tots (no menys del que vols per tu mateix).

Però, per ser jo mateix, precís, tinc que donar les gràcies a Joan PUCHOL, no per haver-me demanat que fora el cap de llista, que també, (donant una idea que el que ens mou no és assolir càrrecs, primer fer què el poble avance), sinó per tots els anys que ha exercit admirablement de regidor a l’ajuntament de Guadassuar (i exercirà), en una llarga travessia pel desert, en solitari (ara ja no), havent treballat sempre de valent i #ambValentia, com no ho ha fet ningú més, sense cridar, però fent-se respectar, amb la veritat per davant.

La seua experiència, és un privilegi que ha permés que jo estiga ací hui, al front d’un equip de persones, amb moltes cares noves, igual que jo, disposades a treballar perquè estimem Guadassuar, amb possibilitat d’encapçalar un nou Govern municipal al nostre poble.

Per ser jo mateix, tinc que donar les gràcies a tota la gent, contant-vos que, des de fa un mes justet, dia 15 tal com hui, d’abril, en que donàrem a conéixer la llista de Compromís per a l’Ajuntament de Guadassuar, he percebut una estima que mai m’haguera imaginat.

Ho podia esperar de la família, ho podia voler dels amics, que en tinc molts i molt bons, però no crec haver fet tant en tota la meua experiència vital per rebre el favor que ara m’està arribant, ha hagut algunes persones amb les que no havia parlat mai (i en mi, això és difícil,...), que m’han felicitat, donat l’enhorabona, m’han animat i encoratjat: Que sí! Que ara és el moment!

Fins i tot alguns s’han volgut fer fotos en mi de record (que he pensat, MARE MEUA!.... com està el pati! La veritat és que estàvem de celebració... i animadets.

Això em demostra que per a la gent, no sóc un estrany, m’ha conegut sempre en llocs de servei, cara al públic.        

Ha arribat el temps de fer canvis a l’Ajuntament de Guadassuar, no solament de cares, sinó sobretot de  maneres de fer les coses, de baix cap a dalt, no governant d’esquenes al poble, sinó buscant la col·laboració de tots.

(*) [ Els dèficits continuats durant molts anys han col·locat l’Ajuntament de Guadassuar a 31 de desembre de 2014 amb un deute superior als sis milions d’euros, exactament de 6.168.320,36 euros. Més de mil euros per habitant.  “Per dalt del límit legal d’endeutament permès a un Ajuntament”.

Per això, el Govern Municipal del PP que se’n va, ha hagut de demanar, obligat, dos préstecs, un que acaba l’any 2022 i l’altre que acaba el 2033. Estem forçats per un RESCAT econòmic a Guadassuar com  a l’Estat Espanyol, encara que ho neguen, amb unes condicions molt dures: ens obliga a pagar el primer préstec des de 2012 a 2022, no ens podem endeutar més, no podem contractar personal, s’han retallat o eliminat algunes partides, com les beques de llibres ara que més falta fan, etc. Estem lligats de mans i peus.

A més a més, hem de considerar que durant el primer any del Pla d’Ajust no es va tornar capital, només interessos. I que l’any passat el PP aprovà un any més sense tornar capital, que s’allargarà fins a mitjan de 2015. Això ha fet que pagar el deute des de 2011 a 2014 ens haja costat 2.737.396,49 euros, dels quals més de la meitat, 1.690.080,72 euros, sols en interessos. Hi ha herències molt pesades. I HO HEM FET PÚBLIC. ]

(*) Nota: Aquests paràgrafs es digueren de forma resumida per no cansar als assistents, ja que són dades  conegudes.

El PP de Guadassuar ha acusat Compromís, mitjançant els diaris, de dir mentides: ‘Que no deguem cap factura’, clar, per això ens han endeutat. ‘Que paguem les factures  en 28 dies’, clar, obligats pel RESCAT a no endeutar-se més. ‘Que hem disminuït el deute en 3 milions d’euros’, clar, perquè havien arribat fins a 9 milions. Totes, veritats a mitges. COM VEIEU, COMPROMÍS MENTIDES CAP.

Per això, posaré al servei de tot el poble la meua experiència de gestió i d’administració, que he exercit amb èxit durant anys, en la direcció a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre (hui dia fusionada amb Guadacoop), i després a la Caixa Rural.

I per què en Compromís?

Done i demane ‘Compromís’: sempre per davant, la defensa dels interessos valencians, no debades som l’única força política valenciana, és ‘lo’ nostre, què menys.

Participar en una formació contundent contra la corrupció em dóna tranquil·litat, oferisc una transparència total, fent públics els comptes, en què gastem els diners, el preu que costa cada cosa.

No m’assigne cap sou, donat què si ja em paguen, perquè li he de costar més diners al meu poble? Li puc estalviar com a mínim 180.000 euros en 4 anys, SEGONS EL QUE COBRA L’ALCALDE ACTUAL.

Compromís també  defensa la dignitat de les persones, fa que em trobe, com sempre he estat a la meua vida personal i laboral, pròxim amb el tracte i sempre de tu a tu amb tothom.

Tot això fa, que en sintonia amb la formació política en la que vaig: Compromís, no em dedique a fer un programa tancat, amb propostes concretes que després ningú se’n recorda d’elles, i sí, en canvi, unes línies mestres d’intenció que, entre totes i tots, junts, hem de prioritzar des de l’acció de govern.

No promet, EM COMPROMET a:

  Dir la VERITAT i fer sempre el més correcte o raonable.

• Fomentar la participació ciutadana i de les associacions en la vida política i social del poble.

Nosaltres anem a defensar i respectar uns pressupostos realistes i participatius que siguen de consens amb totes les forces polítiques  sempre que siga possible, sense endeutar més al poble i intentant reduir el deute perquè no ens mengen els interessos. Amb coneixement i trellat.

  En la mesura que siga possible, retransmissió del Plenaris perquè tot el poble estiga informat del que es proposa i d’allò que s’aprova.

  Aplicar els principis de l’economia del bé comú, que tan bons resultats estan donant en municipis governats per Compromís, en benefici de la majoria i no d’uns quants.

  Urbanisme de consens, amb la participació de veïnes i veïns per unir el poble en projectes.

Esta declaració de principis regirà totes i cadascuna de les decisions que prendrem. Les propostes es reuniran en 3 blocs (que faran d’eixos vertebradors):

1.- Compromís, amb l’impuls de l’economia i l’ocupació.

Hui per hui, ningú es creuria que hi ha algú que va a solucionar el problema de l’atur aixina com aixina. El que proposem és un pla de xoc anticrisi, consensuat amb els agents econòmics, empreses, autònoms, associacions de comerç, cooperatives i representants dels treballadors.

Per suposat que necessitem la creació d’una borsa de treball municipal, transparent, pública i sense manipulacions interessades. Per a tots els àmbits que es vagen fomentant al poble, als sectors productius però també els socials, incloent-hi la cultura.

2.- Compromís, amb les persones i el seu benestar.

Obres fetes sense comptar amb els veïns?  NO.

Només cal vore com està el poble, construccions fantasmes sense utilitat, carrers i places amb aspecte deixat i brut. Contra això optem per un urbanisme de consens, comptant amb l’opinió de tothom, dedicat a les persones. Amb una aposta, clara i molt menys cara, pels espais verds i carrils per passejar amb bici o a peu (enllaçant amb els pobles veïns). Un poble bonic només es qüestió de voluntat, els diners només quan és precís.

3.- Compromís, amb el nostre poble i les tradicions.

Cultura i festes sense valorar les tradicions?   NO.

Una fira desplaçada que ningú sap quan cau?  NO.

Volem donar la importància i promoure com cal la Fira i Porrat de Sant Vicent, una de les més antigues de València, amb Cocentaina i Xàtiva, i tornar al seu voltant Agroguadassuar que a la seua empara va nàixer.

Junt amb Les Danses, l’altre gran esdeveniment cultural, segons la tradició oral, ancorat en la nostra fundació en temps de Jaume I.

Totes dues, volem fer-los l’eix principal de la cultura local per promocionar i lluir el nostre notable patrimoni arquitectònic, El Cano sota el Riu Magre i l’Església de Sant Vicent, del segle XV etc... música i balls, pintura i totes les manifestacions artístiques i culturals ÚNIQUES que donen singularitat al nostre poble. Són la nostra diferenciació, aprofitem-la, donem-li la importància que cal, podem fer de la cultura una xarxa que servisca com a motor per a l‘ocupació.

Aquests blocs els donarem a conéixer de manera més extensa durant la campanya electoral els pròxims dies i marcaran les nostres rutes de treball durant la legislatura. Són propostes obertes a la participació de tot el poble, de manera que es poden afegir totes les noves que siguen interessants.

Mai sobrepassaré cap línia roja (QUE S’ESTILA DIR ARA) que vaja en contra o perjudique el meu poble o els seus habitants, la meua gent.

En el meu ideari particular està el tracte amb les persones cara a cara, de tu a tu, com sempre m’han conegut, dient la veritat i no havent-me aprofitat mai dels càrrecs o llocs de gestió que he ocupat.

ARA SÍ, DEMANE EL VOSTRE VOT PER A LA LLISTA DE COMPROMÍS A L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR.
#ambValentia!

ARA SÍ, DEMANE EL VOSTRE VOT PER A LA LLISTA DE COMPROMÍS A LES CORTS VALENCIANES.
#ambValentia!

NINGÚ HA FET NI FARÀ MÉS PER TOTS NOSALTRES: NOSALTRES, ELS VALENCIANS.

DISCURS DE JOAN V. PUCHOL A L'ACTE CENTRAL DE CAMPANYA DE COMPROMÍS PER GUADASSUAR

 Bona nit a totes i a tots. Vos done la benvinguda, amics i amigues, a l’acte Central de Campanya de Compromís per Guadassuar.

Estava jo pensant fa uns dies quin tema tractaria enguany i què els diria. Recorde que fa quatre anys, més que de política, els vaig parlar de l’amor, recorde’n? Parlaré dels 16 anys de regidor, que és el que toca. Però, anem a vore, si ara tornaré a ser regidor! Hui no toca dir adéu, encara no.

I enguany, de què parlaré? I vaig pensar que enguany tocava parlar de per què ens hem reunit ací, per quin motiu, per què estem ací les persones que estem ací.

Fa uns mesos, la situació política local estava enrarida. En arrimar-se les eleccions començàrem a vore alguns moviments en alguns partit polítics locals, anunciant nous caps de llista per a estes eleccions. La situació del poble és tan penosa, que a mi em va fer l’efecte que el partits havien donat un pas enrere, que ningú apostava fort pel nou govern. Si ells no ho fan, ho hauré de fer jo, vaig pensar. A Compromís ens tocava moure fitxa, però donant un pas endavant, amb Valentia, dir-li al poble que estem ací i que tenim ganes i il·lusió de governar el nostre poble.

Mentrestant, pel carrer comence a sentir persones que, davant el panorama que s’anava coneixent, i donant per segur que jo seria el candidat de Compromís, anaven comentant que estava clar que jo seria el pròxim alcalde. I a la meua dona també li ho deien, i començaven a jugar-se una cervesa, un café, nosequants euros... En fi, ja saben vostés...
Estos comentaris em van fer pensar més encara que potser no anava massa desencaminat. Si presentem una bona llista, millorarem la nostra posició en l’Ajuntament, però d’ahí a l’alcaldia hi ha un bon tros. Sols tenim un regidor.
I vaig pensar que, després de tants anys, això no era suficient, i de nou em vingué al cap la idea de donar un colp en la taula. 16 anys de candidat ja estava bé. Perquè jo he sigut 16 anys candidat per a estar 16 anys en l’oposició. I això havia de servir per a alguna cosa més que per a sumar algun regidor més. I vaig decidir que després de 16 anys, no estaria ni un minut més en l’oposició. Ara a governar. Buscaré les persones adequades per a fer la millor llista i buscaré el millor candidat que puga haver en el poble. I en dir això, em vingué a la ment Voro. I sense més vaig dir, a per ell! Ara és l’hora! Perquè si hi ha una persona capacitada per a solucionar els problemes del poble, i no solament els econòmics, eixa persona és Voro. L’alcalde que Guadassuar necessita.
VaIg anar a parlar amb ell. Li vaig exposar el panorama que tenim i li vaig dir que havia pensat en ell per encapçalar el projecte. Ell es va posar a riure, el meu oferiment el va pillar per sorpresa, no s’esperava que jo mateix li estiguera oferint ser el cap de llista. Em va dir que esta volta sí que aniria en la llista per ajudar. Bé, almenys, havia aconseguit algo.

Al cap d’uns dies ens tornàrem a vore per anar junts a Carcaixent, a un acte de Compromís. El candidat a alcalde de Carcaixent va fer un discurs molt bonic, molt proper i emotiu. I va explicar els motius pels quals volia ser alcalde del seu poble. El seu discurs em venia molt bé i jo mirava de reüll a Voro, les seues reaccions. En acabar l’acte, Voro i jo vam parlar en privat i tornàrem a raonar del tema. Em va dir que havia pensat seriosament el que  li havia explicat i em va dir que respectava tant tots els anys de sacrifici personal i de lluita constant que jo havia dut que no es podia plantejar una candidatura de Compromís sense mi, ara que pareixia que les coses pintaven bé. Per això mateix t’ho estic oferint jo personalment, li vaig dir. SI no és ara, quan serà el moment? És l’hora de plantar-se, de ser valent i de començar a canviar les coses amb trellat i coneixement, i que ell podia ser la clau que ens obrira la porta del govern. I tu?, em va dir. Jo no importe, el que importa és que el poble canvie a millor, donar-li una esperança. Donar-li una oportunitat a la que no puga dir que no.

I Voro acceptà. Això sí, amb una condició. Que jo havia d’estar amb ell a l’Ajuntament. I jo vaig acceptar. I quedàrem que no ho faríem públic perquè això havia de ser la bomba electoral de Compromís.

A continuació, ja més confiat i il·lusionat, vam continuar buscant persones per a una candidatura que havia d’estar a l’altura del moment històric de canvi que volem liderar.
I la llista es va tancar.

Vam fer una reunió per consensuar l’ordre de la llista i allí vaig explicar tot el que ara els acabe de contar a vostés. I totes i tots van pensar que havia sigut una bona elecció.

I la bomba electoral, en què quedà?

El dia 15 d’abril vam posar a internet la llista completa de Compromís per Guadassuar. Hi havia en l’aire certa expectació per part de moltes persones que havien preguntat repetidament. Estem treballant, tranquils, confieu.
A les 6 de la vesprada es va penjar al bloc de Compromís i al facebook de Compromís ho vam compartir. En poques hores, les nostres millors expectatives i desitjos ja estaven fetes pols, insignificants. I a les 12 de la nit es comptabilitzaren 932 visites. I mitja hora després ja passaven de mil cent. Era un somni. Compromís havia donat el pas endavant que la gent del poble esperava, segurament molt millor del que s’esperava. D’ahí l’èxit tan bestial. El dia 16 al poble no es parlava d’altra cosa, érem trendingtopping al carrer, als bars, al treball,... I el millor de tot, que tots parlaven molt bé. Primer objectiu aconseguit.

Bé, diran vostés ara, al principi havies dit que parlaries dels motius que ens han reunit a totes i tots ací i has acabat parlant d’una altra cosa. Però no. Perquè tota esta història que els he explicat només ha estat possible per l’única raó i motiu  que Voro tenia, al cap i al cor, quan acceptà ser el candidat a alcalde de Compromís. És l’única raó per la qual jo he acceptat anar de número 1 durant 24 anys i 16 de regidor aguantant el que he hagut d’aguantar, el mateix motiu que tinc ara mateix per anar de número 2. I és també l’única raó, els ho puc assegurar, per la qual totes les persones valentes que van en la candidatura de Compromís (i altres que ara no van però han vingut en altres campanyes i continuen col·laborant) l’única raó que tenen per a dir que sí a este projecte il·lusionant de canvi per al nostre poble, i la raó per la qual, si ho pensen bé,  vostés han vingut a este acte: EIXE MOTIU tan poderós que farà de motor del canvi ÉS L’AMOR per Guadassuar. EIXE és el nostre Compromís.

Al final, he tornat a parlar de l’amor, com fa quatre anys. Perquè Compromís és el partit de l’amor: amor a la terra, amor a les persones, al nostre riu Xúquer, a la nostra llengua, i amor pel nostre poble, Guadassuar. L’Amor unix les persones i les compromet. Si volen corrupció, saqueig dels comptes públics, EROS, i dos milions de peles.... s’han equivocat de lloc.

Vivim un moment històric al nostre poble, tenen vostés davant l’oportunitat que durant tants anys hem estat esperant, perquè estes persones valentes que estan ací i que han donat un pas endavant estan disposades a deixar-se la pell per Guadassuar. Totes i cadascuna d’elles representen diferents sensibilitats, estan triades a pols i a consciència, perquè el poble tinga una opció política digna a la qual poder poder votar sense baixar el cap, amb Valentia. Hem fet la llista que vostés han demanat, una llista conjunta.

Guadassuar no es pot permetre deixar escapar esta oportunitat històrica de canvi, no podem perdre de nou este tren.

Si creuen vostés que el treball que he fet durant els últims 16 anys ha servit per alguna cosa, el dia 24 de maig tenen una ocasió única per demostrar-ho. No importa si me fallen, el que m’importa de veritat és que no li fallen al futur de Guadassuar. El 24 de maig voten amb Valentia.

Moltes gràcies. Visca Guadassuar, visca el País Valencià i visca Compromís.