dimarts, 16 de febrer de 2016

dissabte, 6 de febrer de 2016

Moció per la retirada de plaques de polítics corruptesJoan V. Puchol Pérez, portaveu del grup municipal Compromís per Guadassuar, s'adreça al Ple de la Corporació per a presentar la seguent:

Moció de Compromís per Guadassuar contra la presència de plaques commemoratives a polítics condemnats per corrupció als edificis públics de Guadassuar.

Assumpte: Retirada de plaques i símbols commemoratius a polítics condemnats per corrupció.

Pedro Hernández Mateo, Carlos Fabra, Rafael Betoret, Josep Maria Felip, Rafael Blasco… són alguns exemples de polítics valencians imputats per casos de corrupció vinculats al desenvolupament de la seua tasca pública.
La llista continua i sobrepassa els 100 imputats per corrupció al nostre territori. Tots recordem els 1000, 2000, 3000, 4000… fins als 12000€ -“dos milions de peles”- que presumptament contava a la taula del seu despatx el que era President de la Diputació de València, Alfonso Rus. O l'amor oval que es juraven Francisco Camps i “el bigotes” en unes telefonades vinculades al cas Gürtel, un dels més greus de la història de l'Estat.

Molts d'aquestos noms han quedat plasmats en plaques i símbols commemoratius en alguns dels nostres edificis, places i carrers.

Les sospites sobre el finançament de Convergència Democràtica de Catalunya, que van escorcollar les seues seus; els cas dels ERO d’Andalusia, en què sindicats i membres del Partit Socialista es van omplir les butxaques amb suficients diners com per “a asá una vaca” (segons les escoltes efectuades); o el cas de les targetes Black de Bankia, un banc rescatat amb diners públics dels quals 450.000€ van anar a parar a butxaques com les de Moral Santín, d’EU. Que va argumentar que “cualquier ciudadano entenderia sus gastos con la tarjeta black.”
El debat no és si el poder corromp, sinó si les institucions tenen mecanismes de transparència que detecten, sancionen i castiguen els indesitjables que claven la mà en la caixa o afavoreixen als seus amiguets de l’ànima.
Des del nostre grup expressem un compromís ferm per aquesta detecció, sanció i condemna dels indesitjables. Lluitant per la seua expulsió en cas de detectar qualsevol irregularitat econòmica que pose en perill la integritat del nostre partit o les institucions en les que estem. Ho hem fet abans, ho seguirem fent.


 Des de Compromís considerem que el primer pas per tancar les ferides que ha deixar la corrupció a la nostra xarxa pública és eliminar els reconeixements als agressors de les nostres institucions. A totes aquelles persones que van confondre “poder” amb “poder absolut”.

L'assemblea General de l'ONU va aprovar en la seua Resolució 58/4 del 31 de octubre de 2003 la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció. Dins del text de la Convenció es "decideix, a la fi d'augmentar la sensibilització respecte de la corrupció, així com del paper que pot desenvolupar la Convenció per a combatre-la i prevenir-la, que es proclame el 9 de desembre Dia Internacional contra la Corrupció".

Per tot açò, presentem la següent:

Proposta d'acord

Primera. El Ple de l'Ajuntament  de Guadassuar acorda que es procedisca a la retirada de les plaques o símbols commemoratius dedicats a polítics condemnats per corrupció (malversació, prevaricació, desviament de cabals públics, ús il·legítim d'informació privilegiada, patrocini, suborn, extorsió, frau, etc.) en el desenvolupament de la seues tasques de servei i representació publiques.

Segona. El Ple de l'Ajuntament de Guadassuar insta la Generalitat Valenciana a la retirada dels símbols, plaques o obres d'art dedicades a polítics condemnats per corrupció (malversació, prevaricació, desviament de cabals públics, ús il·legítim d'informació privilegiada, patrocini, suborn, extorsió o frau) en el desenvolupament de la seua tasca de servei public als edificis i seus de govern valencianes: Generalitat, Corts i Conselleries.

Tercera:  El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar s’adhereix a la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓ (document adjunt)

 Guadassuar, a 14 de desembre de 2015

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR AL CONVENI DE LA GENERALITAT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICAJOAN V. PUCHOL PÉREZ, regidor i portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS, atenent el que disposen els articles 97 i 91.4 del ROFJ (RD 2568/1986), presenten al Ple de l’Ajuntament la moció següent:

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR AL CONVENI DE LA GENERALITAT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La pobresa energètica es defineix com l’incapacitat d’una unitat familiar o de convivència per poder assumir el pagament de les despeses d’energia per a les seues necessitats bàsiques. Aquestes necessitats bàsiques són per exemple disposar de calefacció i aigua calenta per ús sanitari o poder cuinar els aliments.
Per a què un habitatge reunisca les condicions climàtiques recomanades per a la salut la temperatura a l’hivern hi ha d’oscil·lar dels 18º al 20º als mesos més gelats i no superar els 25º a l’època més càlida. La pobresa energètica ve determinada principalment per dos factors. Per una banda, la baixa eficiència energètica de l’edificació que és dóna principalment amb els edificis més econòmics construïts amb aïllaments insuficients i que incrementa notablement la quantitat d’energia requerida per climatitzar-los. Per altra banda l’alt cost de l’energia sumada a la manca d’ingressos necessaris de les llars que pateixen la pobresa energètica, dona com a resultat que les famílies no puguen fer front a les necessitats més bàsiques. Aquests factors conjugats, provoquen que els habitants patisquen riscos per la salut innecessaris fins a l’extrem d’augmentar el risc de mortalitat de la gent més gran.
Per a pal·liar aquestes situacions el Govern valencià destina 3,7 milions d'euros per evitar els talls de subministrament d'electricitat, aigua i gas a les famílies més vulnerables econòmicament, una mesura que pot beneficiar unes 50.000 famílies, el que suposa al voltant de 150.000 o 200.000 persones .
El president del Consell, Ximo Puig, acompanyat de la vicepresidenta, Mònica Oltra, i la consellera d'Habitatge, María Josep Catalá, han signat al Palau de la Generalitat convenis amb representants d'Iberdrola, Endesa i Gas Natural Fenosa per evitar la supressió del subministrament elèctric als més vulnerables.
La mesura va destinada a famílies o unitats de convivència amb ingressos inferiors a 11.182 euros anuals, hi ha famílies amb persones amb discapacitat gran dependència amb ingressos de 14.910 euros anuals.
Els ajuntaments de la Comunitat es podran adherir des del 15 de desembre a l'acord mitjançant correu electrònic, després d’això els serveis socials municipals comunicaran a les empreses subministradores els casos que reuneixen els requisits, perquè no els tallen el servei mentre es gestiona l'ajut econòmic
Per totes aquestes qüestions es proposa al Ple de l’Ajuntament de Guadassuar els següents

ACORDS
1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Guadassuar a l'acord signat per la Generalitat Valenciana per a pal·liar la pobresa energètica dels nostres veïns i veïnes en risc.
2.- Que els serveis socials de l’Ajuntament de Guadassuar comuniquen a les empreses subministradores les unitats familiars o de convivència que reuneixen els requisits per a evitar que es tallen el subministre mentre es gestiona l’ajut econòmic
Guadassuar, a 14 de desembre de 2015