dimarts, 15 de març de 2016

MOCIÓ SOBRE EL DRET PRIVAT VALENCIÀJOAN V. PUCHOL PÉREZ, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís d’este Ajuntament, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent
MOCIÓ

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica, és restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears  i aragonesos), i acabar en  tan injusta discriminació.

Com a conseqüència d’esta “nova” competència re establerta, Les Corts Valencianes, han aprovat les  Lleis següents:
-          Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.
-           Llei  5/2011, d’ 1 d’abril, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida).
-           i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet  de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis, varen ser objecte de Recurs d’ inconstitucionalitat presentat pel President del Govern de l’Estat, sense que a dia de hui, s’haja pronunciat el Tribunal Constitucional. De la primera Llei recorreguda (del règim econòmic matrimonial valencià), fa 7 anys.

Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant d’inconstitucionalitat d’estes normes generaria greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en àmbits tan importants com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir del 1 de juliol de 2008, en matèria de custòdia compartida i també respecte de les unions de fet de parelles valencianes.
El dret valencià,  possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia  als problemes actuals dels valencians,  i  permet concloure la discriminació que patim com a poble des de fa més de tres segles després de l’abolició dels furs en 1707, que requereix de forma inajornable, la retirada per part del govern estatal dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
Com es prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mig de pactes entre Govern Estatal i Autonòmic, la Comunitat Valenciana ha de rebre  el mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants si no es vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori.

Per tot l’anterior, proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV) , pel qual es demana la retirada dels recursos  d’inconstitucionalitat  contra  les normes de dret civil valencià.
SEGON:  Remetre l’adhesió a:
- Les Corts Valencianes.
     - La Presidència de la Generalitat.
- Les Corts Generals.
- La Presidència del Govern Espanyol
 

Guadassuar, a 14 de març de 2016

Joan V Puchol Pérez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada